"Klub PSL proponuje, by kluby parlamentarne zgłosiły po dwóch ekspertów i już rozpoczęły prace nad nowelizacją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych" - powiedział na konferencji prasowej w Sejmie Janusz Piechociński (PSL).

Jak zauważył, w głosach odrębnych i w głosach większości członków TK pojawiły się "daleko idące wskazania" co do zmian w tej ustawie.

Zdaniem Piechcińskiego powołanie zespołu ekspertów "pozwoli ograniczyć wojnę partyjną wokół zapowiadanych projektów i zmienić relacje między polityką, samorządem, a środowiskiem działkowców". "Zwracamy się także do związku (PZD - PAP), by wydelegował swoich ekspertów" - dodał poseł ludowców.

Zwracał uwagę na "radość części środowisk samorządowych, szczególnie dużych miast i jeszcze większą radość firm deweloperskich" w sprawie rozstrzygnięcia TK.

Trybunał Konstytucyjny w środę zakwestionował prawie połowę przepisów ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych - ustawowe podstawy funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców i jego przywileje.

Trybunał zaznaczył w uzasadnieniu, że niekonstytucyjne przywileje PZD dotyczą pozycji Związku względem innych organizacji zrzeszających działkowców, sytuacji właścicieli gruntów, na których utworzono ogrody działkowe, oraz stosunków PZD ze zrzeszonymi z nimi działkowcami.

Zdania odrębne zgłosili dwaj sędziowie: Marek Kotlinowski i Andrzej Wróbel. Trybunał zaznaczył w uzasadnieniu, że niekonstytucyjne przywileje PZD dotyczą pozycji Związku względem innych organizacji zrzeszających działkowców, sytuacji właścicieli gruntów, na których utworzono ogrody działkowe, oraz stosunków PZD ze zrzeszonymi z nimi działkowcami.

Zgodnie z wyrokiem TK, Sejm ma 18 miesięcy na zmianę 23 przepisów.

Od razu po opublikowaniu straci moc artykuł, który nakazuje Skarbowi Państwa i samorządom przekazywanie PZD w nieodpłatne użytkowanie gruntów stanowiących ich własność, jeżeli są one przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, pod rodzinne ogrody działkowe.