Czy przedsiębiorcy mogą odpierać zarzut uczestniczenia w antykonkurencyjnym porozumieniu, argumentując, że zostało ono zawarte przez osoby nieuprawnione do reprezentowania spółki, lub twierdząc, iż spółka traktuje jego postanowienia niewiążąco?
Michał Markowicz, adwokat w kancelarii Schoenherr
Taka obrona przedsiębiorców będzie nieskuteczna. Nie jest bowiem wymagane, aby porozumienia antykonkurencyjne były zawierane przez podmioty formalnie umocowane do reprezentowania przedsiębiorców. Organy spółek nie muszą mieć nawet wiedzy na ten temat.