TK zakwestionował 24 przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Większość z nich przestanie obowiązywać po 18 miesiącach od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Witold Pahl (PO) podczas środowej konferencji prasowej zadeklarował w imieniu Platformy, że Sejm będzie pracował w sposób transparentny nad przygotowaniem nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Poseł zaapelował do wszystkich środowisk, które są zainteresowane pracą nad ustawą, by wzięły udział w konsultacjach społecznych.

Inny poseł PO Borys Budka przekonywał, że wyrok TK likwiduje monopol Polskiego Związku Działkowców, ale w "żaden sposób nie narusza praw działkowców". "Użytkownicy działek mogą spać spokojnie" - zapewnił Budka. "Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest straszny być może tylko dla monopolistów. I na pewno nie należy straszyć tym wyrokiem użytkowników ogródków działkowych" - wtórowała mu Urszula Augustyn.

Również sekretarz klubu PO Paweł Olszewski we wcześniejszej rozmowie z PAP przekonywał, że "orzeczenie TK w żaden sposób nie odbije się na użytkownikach działek".

"Wątpliwości dotyczące zarządu Polskiego Związku Działkowców i pozycji, którą miał Związek, pojawiały się od dłuższego czasu. Należy tę kwestię jak najszybciej rozstrzygnąć, aby nie było żadnych wątpliwości, tak aby osoby, które korzystają ze swoich działek, nie miały poczucia zagrożenia" - dodał Olszewski.

Zapewnił, że wszelkie zmiany legislacyjne w tej kwestii nie będą wpływały na funkcjonowanie indywidualnych działek. "Ci, którzy te działki dotychczas mieli, mogą spać spokojnie" - mówił.

Trybunał Konstytucyjny w środowym wyroku zakwestionował m.in. przepisy określające monopolistyczną pozycję Polskiego Związku Działkowców. Zgodnie z decyzją TK, z dniem ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, a nie po 18 miesiącach jak pozostałe zakwestionowane przepisy, straci moc artykuł ustawy, który nakazuje Skarbowi Państwa i samorządom przekazywanie PZD w nieodpłatne użytkowanie gruntów stanowiących ich własność, jeżeli są one przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, pod rodzinne ogrody działkowe.

Wyrok Trybunału dotyczy ponad 966 tysięcy działek o łącznej powierzchni ponad 43 tysięcy hektarów.