Prawo jest tworzone pospiesznie. Dominują zmiany doraźne nad systemowymi. Ustawy są wielokrotne nowelizowanie, a kolejne poprawki nierzadko są uchwalane, jeszcze zanim poprzednie wejdą w życie.
Takie grzechy polskiemu ustawodawcy wytyka rzecznik praw obywatelskich w informacji ze swojej działalności za rok 2011 r. Wysłuchali jej senatorowie z senackiej komisji praw człowieka, praworządności i petycji.
– W 2011 r. kodeks postępowania karnego oraz kodeks karny były nowelizowane 11 razy, zaś kodeks postępowania cywilnego został poddany 12 nowelizacjom – wylicza prof. Irena Lipowicz.