Już po Euro 2012. Czas teraz na podsumowania i wyciąganie wniosków na przyszłość. Duża część uwagi mediów skupiła się na wymiarze sprawiedliwości, który stanął przed ogromna próbą. Jak został oceniony?

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości

Podczas spotkania sztabu Ministerstwa Sprawiedliwości podsumowano przebieg Euro 2012. Posiedzeniu przewodniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski, zaś udział wzięli: Beata Najjar – wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, Adam Bednarczyk – wiceprezes ds. karnych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga oraz Alina Miłosz-Kloczkowska – wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Sprawiedliwość w liczbach

Przestępstwa: jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa, a okresie od 4 czerwca do 2 lipca 2012 r. w związku z turniejem Euro 2012 do sądów na terenie całego kraju wpłynęło do rozpoznania 166 spraw o przestępstwa – sprawy te dotyczyły 228 osób.

• 104 zostało zakończonych wyrokiem skazującym (144 osoby);
• 5 zostało zakończonych wyrokiem umarzającym lub warunkowo umarzającym postępowanie (7 osób);
• 5 zostało zakończonych wyrokiem uniewinniającym (7 osób);
• 31 przekazano prokuratorowi do prowadzenia postępowania przygotowawczego (44 osoby);
• 19 przerwano lub odroczono (25 osób);
• 2 sprawy nadal są w toku (2 osoby).


Zdecydowaną większość sprawców popełnionych przestępstw stanowili Polacy (192 osoby), ale nie zabrakło również obywateli rosyjskich: sprawy dotyczyły 17 osób, zaś w stosunku do 10 zapadły wyroki skazujące, 6 chorwackich (w stosunku do 5 zapadły wyroki skazujące), 5 irlandzkich (3 osoby skazane), 4 obywateli Rumunii (4 osoby skazane), jednego obywatela Hiszpanii (1 osoba skazana), jednego obywatela Wielkiej Brytanii (1 osoba skazana), jednego obywatela Luksemburga (skazanie) oraz jednego obywatela Węgier (rozprawa odroczona).

W większości przypadków zarzuty dotyczyły udziału w zbiegowisku, naruszenie przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, naruszenia nietykalności cielesnej policjantów, uczestnictwo w bójce lub pobiciu bądź też prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym.

Najsurowsza kara, jaka została orzeczona przez sąd to półtora roku więzienia.

Wykroczenia

W tym samym czasie do sądów na terenie całego kraju wpłynęło do rozpoznania 19 spraw o wykroczenia – dotyczyło to 24 osób, z których:

• 17 zostało zakończonych wyrokiem skazującym (22 osoby);
• Jedną skierowano do rozpoznania w trybie zwyczajnym (jedna osoba);
• W przypadku jednej ze spraw odmówiono wszczęcia postępowania (jedna osoba).Sprawy dotyczyły dwóch obywateli rosyjskich (obie osoby skazane), jednego obywatela Irlandii (skazanie) i jednego obywatela Hiszpanii. Pozostali to obywatele polscy.

Tymczasowe aresztowania

Ten środek zapobiegawczy zastosowano wobec 7 osób:

• W czterech przypadkach zastosowano tymczasowe aresztowanie (trzech obywateli Polski, jeden Chorwacji);
• trzech wniosków nie uwzględniono (dwóch obywateli Polski, jeden obywatel Rosji).

Z informacji przekazanych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej wynika, że na dzień 2 lipca 2012 r. w podległych mu jednostkach, w związku z naruszeniem ładu i porządku publicznego związanego z przebiegiem UEFA EURO 2012, przebywa (w skali kraju) 15 osób (siedmiu obywateli Rosji, jeden obywatel Węgier oraz jeden obywatel Chorwacji).

Podsumowanie

Każdego dnia o bezpieczeństwo kibiców i turystów dbało średnio 6 tys. policjantów, zaś sędziowie, prokuratorzy i adwokaci byli przygotowani do podjęcia swoich czynności. Sprawców przestępstw i wykroczeń karano w trybie przyspieszonym, co pozwoliło na skuteczniejsze egzekwowanie prawa.

Podsumowując te wszystkie aspekty, uczestnicy spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości uznali, że polski wymiar sprawiedliwości poradził sobie z wyzwaniem, jakim było Euro 2012.