Z konsultacji społecznych wrócił właśnie projekt założeń zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, kodeksie cywilnym i innych ustawach.
Projekt, prócz wprowadzenia uelastycznionych rozwiązań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych najuboższych, umożliwia podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą korzystanie z najmu okazjonalnego.
Dziś z najmu, który umożliwia szybsze rozstanie się z nierzetelnym najemcą, mogą korzystać jedynie osoby fizyczne.– Najem okazjonalny to pożyteczne rozwiązanie, które uwalnia wynajmującego od kłopotów w sytuacji braku lojalności ze strony najemcy. Do tej pory każdy najem wiązał się ze sporym ryzykiem.
Najemca bowiem po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu stawał się dzikim lokatorem, którego w praktyce nie można było się pozbyć. Wynajmujący znajdował się w sytuacji praktycznie beznadziejnej
Rozciągnięcie najmu okazjonalnego na podmioty prowadzące działalność gospodarczą jest jak najbardziej słuszne – twierdzi Jerzy Naumann, adwokat prowadzący własną kancelarię.

14 dni ma wynajmujący na zgłoszenie najmu okazjonalnego w urzędzie skarbowym

I dodaje, że w omawianym wycinku prawo wreszcie zaczyna realnie chronić tego, kto postępuje zgodnie z literą prawa, a nie tego, kto je narusza.
Najem okazjonalny, tak jak jest to obecnie, podlegać będzie zgłoszeniu naczelnikowi urzędu skarbowego. Obowiązek ten będzie jednak dotyczył wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Natomiast oświadczenie najemcy złożone w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji, będzie obowiązkowe niezależnie od tego, kim będzie wynajmujący.
– Moim zdaniem ustawodawca winien jednak zawczasu rozwiązać problem, który w praktyce może powstać.
Chodzi o sytuację, gdy inny lokal wskazany przez najemcę, w którym mógłby zamieszkać w razie egzekucji obowiązku opróżnienia wynajmowanego lokalu, z jakiegokolwiek powodu nie będzie mógł przyjąć eksmitowanego (np. przestanie istnieć itp.) – wskazuje mec. Naumann.

Etap legislacyjny
Projekt znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych