Jeśli wykonawca nie będzie płacił współpracującym z nim firmom, finansowanie zapewni im organizator przetargu.
To jedna ze zmian przewidzianych w pilnym projekcie nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych, który w ostatnich dniach Urząd Zamówień Publicznych skierował do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu.
– Proponowane rozwiązania powinny w sposób kompleksowy przyczynić się do zwiększenia nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zamówień publicznych i wzmocnić ochronę praw podwykonawców, w szczególności wypłaty wynagrodzenia.