Kierowcy łatwiej zmienią stary dowód rejestracyjny na nowy, gdy zabraknie miejsca na wpisy badań technicznych.
Wymiana dowodu rejestracyjnego nie będzie się już wiązała z koniecznością ponownego legalizowania tablic rejestracyjnych. Skończy się praktyka odkręcania tablic rejestracyjnych tylko po to, by urzędnik w starostwie powiatowym nakleił na nie nowe nalepki legalizacyjne.
Takie ułatwienia czekają właścicieli aut już od 7 czerwca. Wtedy wejdzie w życie rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2012 r., poz. 481).

54 zł zapłaci kierowca za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego

Dziś gdy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu kończą się rubryki na kolejne wpisy dotyczące terminu następnych badań technicznych auta, właściciel musi zanieść tablice rejestracyjne do urzędu w starostwie powiatowym.
Bez tego nie dostanie nowych nalepek legalizacyjnych na tablice i tym samym nie otrzyma nowego blankietu dowodu rejestracyjnego. Po zmianach nie będzie już konieczności odkręcania tablic rejestracyjnych.
Kierowca dostarczy do starostwa jedynie potrzebne dokumenty, takie jak dotychczasowy dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający przeprowadzenie badania technicznego auta, ważne ubezpieczenie OC oraz kartę pojazdu.
– Organ rejestrujący będzie jedynie dokonywał adnotacji, wpisując dotychczasowy indywidualny numer nalepki legalizacyjnej wydanej dla już posiadanych tablic rejestracyjnych – wyjaśnia Mikołaj Karpiński, rzecznik Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Dodaje, że dla właścicieli pojazdów oznacza to mniejsze koszty i brak uciążliwości związanej z przedłożeniem tablicy rejestracyjnej do organu rejestrującego.
Kierowca zapłaci więc 54 zł za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, ale w jego portfelu zostanie 12,50 zł, które jeszcze dziś musi przeznaczyć na komplet nalepek legalizacyjnych naklejanych na tablice rejestracyjne.
Zgodnie z nowymi przepisami takie ułatwienia będą również w przypadku wydaniu wtórnika dowodu rejestracyjnego oraz wydania nowego, np. z powodu zmiany nazwiska właściciela auta.

Etap legislacyjny
Wejdzie w życie 7 czerwca