Bruksela żąda zmian w zapisach prawa geologicznego. Wedle Komisji Europejskiej Polska nie wdrożyła tzw. dyrektywy węglowodorowej, a zapisy obowiązującej ustawy naruszają swobodę konkurencji przy ubieganiu się o koncesje wydobywcze.
KE chce, by licencje sprzedawane były w przetargach. Tymczasem zgodnie z polskimi przepisami geologicznymi pierwszeństwo przy zdobyciu koncesji wydobywczej mają firmy, które już wcześniej poszukiwały i rozpoznały dane złoże.
Spór z Brukselą trwa już kilka lat, a KE skierowała przeciwko Polsce skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Rozprawa ruszy 20 czerwca.