Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra sprawiedliwości w sprawie rozmów telefonicznych prowadzonych przez osadzonych z obrońcą i pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym.
Pracownicy Biura RPO sprawdzili w jedenastu jednostkach penitencjarnych, jak realizuje się prawo osób pozbawionych wolności do telefonicznego kontaktu z adwokatem i pełnomocnikiem. W wystąpieniu wskazano też, że prawne uregulowanie tej kwestii jest niepełne.
W stosunku do skazanych obowiązuje art. 102 pkt 7 kodeksu karnego wykonawczego (Dz.U. 1997 r. nr 90, poz. 557 z późn. zm.), zgodnie z którym mają oni prawo do komunikowania się z obrońcą i pełnomocnikiem, oraz art. 8a par. 2 k.k.w. stanowiący, że rozmowy telefoniczne skazanych z obrońcą oraz pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym nie podlegają kontroli.