Ministerstwo Finansów zamierza odciążyć urzędy skarbowe od zajęć, które z podatkami nie mają nic wspólnego. Na pierwszy ogień pójdzie niszczenie dowodów rzeczowych w sądach.
Okazją do zmian będzie przygotowywana nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego. Na razie trwają prace nad założeniami do niej. Sugestie co do zakresu zmian, zgłoszone przez Ministerstwo Finansów, Komendę Główną Policji i Służbę Więzienną są obecnie analizowane przez departament prawa karnego MS.

Pełna izolacja