Zgodnie z obowiązującymi regulacjami przedawnienie przestępstw seksualnych popełnianych na szkodę małoletniego nie może nastąpić przed upływem 5 lat od ukończenia przez niego 18. roku życia.

Zdaniem RPD taka regulacja nie zapewnia ofiarom dostatecznej możliwości dochodzenia swoich praw, gdyż każdy inaczej odczuwa doznaną krzywdę, a wielu pokrzywdzonych jest gotowych do ujawnienia przestępstwa dopiero po kilkudziesięciu latach od jego popełnienia. 

RPD wskazał, iż każdy pokrzywdzony powinien mieć możliwość dążenia do ukarania sprawcy w każdym czasie bez obawy, że przestępstwo uległo przedawnieniu.

Ruch Palikota też proponuje, by przestępstwa popełniane na tle seksualnym nie ulegały przedawnieniu.