Nie wolno akceptować teorii, że orzeczenie sądu może być niezgodne z zasadami konstytucji - mówi Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, prezes zarządu fundacji Akademii de Virion.
Wierzy pani w praktyczną skuteczność debat o gospodarce i prawie w świetle konstytucji?
Burze mózgów, także wybitnych teoretyków i sędziów, zawsze pomagają szukać skutecznych rozwiązań. Chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy po 15 latach konstytucja wymaga zmian, czy nie. Bo przecież prawo i gospodarka muszą być zakorzenione w systemie wartości, które państwo uznaje i rozwija. Dlatego konstytucja rozumiana jako fundament wartości jest podstawą działania urzędników i sądów w sferze gospodarczej.