Dziś Senat zdecyduje, czy zrównać uprawnienia więźniów dozorowanych z osadzonymi. Osoby odbywające karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego będą mogły starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Między innymi taki zapis znalazł się w nowelizacji ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 142, poz. 960 ze zm.), nad którą wczoraj obradował Senat. Dziś odbyć ma się głosowanie.

Jednolite zasady