Pokrzywdzeni, którzy nie otrzymali rekompensaty od sprawcy rozboju lub wypadku, mogą ubiegać się o odszkodowanie od państwa. Pokryje ono w części utracone zarobki i wydatki na specjalistyczne leczenie
Ofiary rozbojów, wypadków drogowych i pobić mogą dzisiaj pod pewnymi warunkami ubiegać się o państwową rekompensatę utraconych zarobków w związku z popełnionym przestępstwem i zwrot kosztów leczenia.
Taka możliwość istnieje od 21 września 2005 r., jednak o tego rodzaju wsparcie ubiega się średnio 300 osób rocznie.