Przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej często dochodzą w sądach różnych odszkodowań. Jakie dowody należy zgromadzić przed wytoczeniem takiego powództwa? Czym w praktyce charakteryzują się procesy o odszkodowania?
Dr Marcin Lemkowski, adwokat w kancelarii Wardyński i Wspólnicy
Wyrządzenie szkody niesie za sobą obowiązek zapłaty odszkodowania. Polega ono zwykle na wypłacie poszkodowanemu odpowiedniej kwoty pieniężnej. Wspomniana na wstępie szkoda może wynikać z niewykonania wiążącej strony umowy. Może być również następstwem popełnienia tzw. czynu niedozwolonego, przykładowo zniszczenia jakiejś rzeczy.