W Rządowym Centrum Legislacji trwają prace nad projektem zmian w kodeksie postępowania karnego, przedstawionym w grudniu przez ministra sprawiedliwości.

Sporność postępowania

– Główna zmiana dotyczy wprowadzenia zasady inicjatywy dowodowej na wniosek stron, a tylko wyjątkowo z urzędu. Zdaniem projektodawcy ma to przyspieszyć proces karny – wskazuje adwokat Jarosław Pietruchowski z kancelarii Mamiński i Wspólnicy.