Przypadki użycia broni przez policjantów są określone na gruncie ustawy o policji w sposób bardziej restrykcyjny niż przypadki użycia broni palnej przez strażników leśnych określone w ustawie o lasach.
Tak przynajmniej twierdzi prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich. I kieruje w tej sprawie wystąpienie do ministra środowiska.
Problem został poruszony w jednej ze skarg, które wpłynęły do biura RPO.