Urząd Transportu Kolejowego 15 kwietnia br. rozpoczął sprawdzanie stanu przygotowania zarządców infrastruktury kolejowej oraz przewoźników kolejowych do świadczenia usług publicznych w okresie wzmożonych przewozów podróżnych, uczestników imprez sportowych organizowanych przez Rzeczypospolitą Polską i Ukrainę Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012.

Kontrole będą prowadzone przez inspektorów z Oddziałów Terenowych UTK i potrwają do 15 maja. I

ch zakresem zostanie objęty m.in. stan techniczny linii kolejowych, budowli inżynierskich oraz innych obiektów, w tym dworców kolejowych, komunikacja (łączność) służb odpowiedzialnych za zarządzanie ruchem kolejowym na liniach krajowych i międzynarodowych pomiędzy miastami, gdzie będą rozgrywane zawody sportowe Euro 2012. 

W drugim etapie założono kontynuację kontroli w okresie trwania zawodów sportowych Euro 2012 i obejmie bezpieczeństwo podróżowania oraz zagadnienia z zakresu praw pasażera.