Urząd Transportu Kolejowego sprawdzi jak do Euro 2012 przygotowani są nasi przewoźnicy kolejowi.
Urząd Transportu Kolejowego 15 kwietnia br. rozpoczął sprawdzanie stanu przygotowania zarządców infrastruktury kolejowej oraz przewoźników kolejowych do świadczenia usług publicznych w okresie wzmożonych przewozów podróżnych, uczestników imprez sportowych organizowanych przez Rzeczypospolitą Polską i Ukrainę Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012.
Kontrole będą prowadzone przez inspektorów z Oddziałów Terenowych UTK i potrwają do 15 maja. I
ch zakresem zostanie objęty m.in. stan techniczny linii kolejowych, budowli inżynierskich oraz innych obiektów, w tym dworców kolejowych, komunikacja (łączność) służb odpowiedzialnych za zarządzanie ruchem kolejowym na liniach krajowych i międzynarodowych pomiędzy miastami, gdzie będą rozgrywane zawody sportowe Euro 2012.
W drugim etapie założono kontynuację kontroli w okresie trwania zawodów sportowych Euro 2012 i obejmie bezpieczeństwo podróżowania oraz zagadnienia z zakresu praw pasażera.