Czas urlopu to okres wzmożonych podróży. W pociągach i na dworcach znowu zapanuje tłok. Warto wiedzieć, jakie prawa mają pasażerowie pociągu, tym bardziej, że już od 1 lipca polskie koleje będą musiały wypłacać pasażerom odszkodowanie za spóźnienia, tak jak od kilku lat robią przewoźnicy lotniczy. Nawet połowę ceny biletu!

Już 1 lipca zacznie w Polsce obowiązywać art. 17. Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Na jego podstawie, nie tracąc prawa do przewozu, pasażer może zażądać od przedsiębiorstwa kolejowego odszkodowania za opóźnienie w wysokości co najmniej:

• 25% ceny biletu, w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119minut
• 50% ceny biletu, w przypadku opóźnienia przekraczającego 120 minut

Wypłata odszkodowania następuje w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o odszkodowanie. Odszkodowanie może zostać wypłacone w formie kuponów lub innych usług, ale na żądanie pasażera – również w formie pieniężnej.

Niestety pasażerowie nie wszystkich pociągów mogą liczyć na odszkodowanie. Dotyczy to wszystkich pociągów międzynarodowych kursujących do krajów UE, a także pociągów krajowych kategorii: Express, Express Intercity, Eurocity, Euronight.

Ponadto, w razie opóźnienia pasażerowie polskich kolei mogą skorzystać także z innych uprawnień. W przypadku, gdy istnieją uzasadnione powody, aby przypuszczać, że opóźnienie przyjazdu do miejsca przeznaczenia przekroczy 60 minut w stosunku do umowy transportu, pasażer otrzymuje natychmiast wybór pomiędzy:

• Zwrotem pełnego kosztu biletu, za część niezrealizowanej podróży oraz za część już zrealizowaną, jeżeli taka podróż jest już bezcelowa w kontekście pierwotnego planu podróży, wraz z zapewnieniem w odpowiednich przypadkach połączenia powrotnego do miejsca wyjazdu w najbliższym dostępnym terminie, albo
• Kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w najbliższym dostępnym terminie, albo
• Kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera.

Jeżeli pasażer uważa, że jego prawa zostały naruszone, powinien zgłosić się do właściwego przewoźnika kolejowego. Można także skorzystać z pomocy Urzędu Transportu Kolejowego – swoje skargi można kierować na adres: pasazer@utk.gov.pl

Tymczasem pasażerowie samolotów już kolejny rok cieszą się rozszerzonymi prawami. Także i tutaj w przypadku opóźnienia bądź odwołania lotu możemy liczyć na odszkodowanie, opiekę na lotnisku (napoje, posiłki, a nawet nocleg). 7 lipca sieć Europejskich Centrów Konsumenckich organizuje na największych Europejskich lotniskach akcję informacyjną. Także Lotnisko Chopina w Warszawie będzie objęte akcją, a pasażerowie będą mogli wziąć udział w ciekawych quizach oraz otrzymają broszury informacyjne.