Wypadek, czy stłuczka z udziałem pojazdu zarejestrowanego za granicą może nastręczyć wiele trudności formalno-prawnych. Już wkrótce w związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej Polskę może odwiedzić nawet ponad 1 mln kibiców i turystów , jak wynika z szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wielu gości szczególnie z krajów sąsiadujących z Polską może zdecydować się na podróż samochodem. Wysokie natężenie ruchu i nieznajomość dróg może zaowocować wzrostem liczby kolizji z udziałem obcokrajowców. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę w takiej sytuacji.

Bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu

Żaden wypadek, ani nawet najdrobniejsza stłuczka nie jest miłym przeżyciem. Dodatkowo kłopotliwe jest zdarzenie, którego sprawca prowadził auto zarejestrowane poza naszym krajem. Mimo wyjątkowej sytuacji w pierwszej kolejności zawsze należy zadbać o ewentualnych poszkodowanych i bezpieczeństwo ruchu w miejscu zdarzenia. Zobowiązują nas do tego odpowiednie przepisy. Jeżeli sytuacja tego wymaga należy wezwać pogotowie i odpowiednie służby.

Reklama

Czy wezwać policję?

W przypadku drobnej kolizji nie musimy wzywać policji. Nie istnieje nakaz, który by nas do tego zobowiązywał. Inaczej kwestia ma się w przypadku kiedy doszło do wypadku, tj. zostali poszkodowani ludzie (zostały odniesione obrażenia ciała przez uczestników kolizji), bądź istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa. Wówczas powinniśmy niezwłocznie zawiadomić policję. Niemniej jednak w przypadku wyjątkowej sytuacji, kiedy sprawcą zdarzenia jest kierujący samochodem na zagranicznej rejestracji wezwanie warto rozważyć wezwanie policji nawet przy drobnej stłuczce, aby uniknąć późniejszych komplikacji.

Reklama

Zgłoszenie szkody

Aby zgłosić szkodę spowodowaną przez kierowcę auta zarejestrowanego za granicą należy najpierw ustalić ubezpieczyciela sprawcy kolizji lub wypadku. Na miejscu zdarzenia wymieńmy się informacjami dotyczącymi ubezpieczyciela drugiego uczestnika zdarzenia. Warto również wyposażyć się w formularz o zdarzeniu drogowym w wersji polsko-angielskiej, który można pobrać ze strony Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jest to standardowy dla Europy druk, w którym można zawrzeć podstawowe informacje o zdarzeniu, ułatwi on późniejsze dochodzenie odszkodowania. Pamiętajmy o tym, żeby w żadnym wypadku nie podpisywać dokumentacji, której nie rozumiemy.

Każde zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe ma w Polsce swojego ubezpieczyciela-korespondenta. Możemy go w łatwy sposób ustalić samodzielnie poprzez wyszukiwarkę na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub kontaktując się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), które udzieli nam odpowiednich informacji. W przypadku jeśli nie znajdziemy korespondenta towarzystwa, w którym ubezpieczony jest sprawca należy skontaktować się z najbliższym oddziałem PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. i zgłosić szkodę w jednym z tych zakładów ubezpieczeń, pełniących funkcję agenta PBUK. Również jeśli nie wiemy w jakim towarzystwie jest ubezpieczony pojazd sprawcy możemy zgłosić się bezpośrednio do wspomnianych ubezpieczycieli. Na mocy porozumień zawartych z PBUK towarzystwa wykonają oględziny i wycenę szkód w pojeździe. Po ustaleniu szczegółów formalnych likwidacja szkody, której sprawcą był kierujący pojazdem zarejestrowanym za granicą realizacja likwidacji szkody będzie przebiegać tak samo, jak w przypadku kolizji z udziałem pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

Co gdy wybieramy się na mecz na Ukrainę?

Zapewne wielu polskich kibiców wybierze się również na mecze mające miejsce na terytorium współorganizatora EURO 2012. Warto wówczas pamiętać, że Ukraina jest jednym z niewielu europejskich krajów, w którym nie wystarczy nam zwyczajna polisa OC. Na terytorium naszego wschodniego sąsiada potrzebna jest Zielona Karta. Obecnie ubezpieczenie Zielonej Karty jest bardzo często dołączane do ubezpieczenia OC, jak ma to miejsce m.in. w Liberty Direct. Należy sprawdzić czy w ramach posiadanego ubezpieczenia OC posiadamy również Zieloną Kartę obejmującą swoim działaniem terytorium Ukrainy. Jeżeli nie, należy wykupić odpowiednie ubezpieczenie. Prewencyjnie warto również wyposażyć się w formularz o zdarzeniu drogowym w wersji polsko-angielskiej, który można pobrać ze strony Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jest to standardowy dla Europy druk, w którym można zawrzeć podstawowe informacje o zdarzeniu, ułatwi on późniejsze dochodzenie odszkodowania. Analogicznie do przedstawionej wcześniej sytuacji mającej miejsce w Polsce, jeżeli zostaniemy poszkodowani w wyniku kolizji z autem ukraińskim o odszkodowanie będziemy się musieli ubiegać za pośrednictwem przedstawiciela danego ukraińskiego ubezpieczyciela w Polsce, za pośrednictwem którego przeprowadzimy likwidację szkody.

Jolanta Szyszko, Kierownik ds. Likwidacji Szkód Rzeczowych, Liberty Direct