Opublikowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projekt stanowiska rządu sprzeciwia się proponowanej przez SLD nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Poselski projekt miał usunąć z ustawy kontrowersyjny przepis wprowadzony w poprzedniej kadencji poprawką senatora Marka Rockiego z PO.
Ogranicza on dostęp do niektórych danych ze względu na ważny interes państwa.
Skarb Państwa może odmówić informacji np. na temat procesu prywatyzacyjnego.
Rząd uważa, że w tej chwili ograniczenia te są potrzebne i należy je utrzymać.
Jego zdaniem udostępnianie stanowisk, opinii, analiz na zbyt wczesnym etapie negatywnie odbiłoby się na pozycji Skarbu Państwa podczas negocjacji.
Jednocześnie jednak rząd zapowiada przeprowadzenie gruntownej reformy prawa dostępu do informacji publicznej i planuje powrócić do dyskusji nad spornymi przepisami.