Jakie są najczęstsze powody zabójstw w Polsce?

W zeszłym roku ilość zabójstw popełnionych w Polsce była nieznacznie niższa, niż w poprzednich latach.

Sukcesem Policji jest zwiększenie wykrywalności sprawców zabójstw - o 2,4 procent w porównaniu z rokiem 2010.