Do kodeksu postępowania karnego zostanie wprowadzony nowy środek zapobiegawczy w postaci zakazu zbliżania się podejrzanego do pokrzywdzonego na określoną odległość. Takie zmiany w prawie planuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Oprócz tego resort podejmuje inne działania zmierzające do poprawy sytuacji ofiar przemocy domowej. Taki cel ma m.in. karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

– Jest to krótki informator zawierający spis podstawowych praw i sposobów pomocy – mówi Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości.