Do kodeksu postępowania karnego zostanie wprowadzony nowy środek zapobiegawczy w postaci zakazu zbliżania się podejrzanego do pokrzywdzonego na określoną odległość. Takie zmiany w prawie planuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Oprócz tego resort podejmuje inne działania zmierzające do poprawy sytuacji ofiar przemocy domowej. Taki cel ma m.in. karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

– Jest to krótki informator zawierający spis podstawowych praw i sposobów pomocy – mówi Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości.

Będą ją rozdawać m.in. kuratorzy, pracownicy socjalni i policjanci.

Resort chce także usprawnić współpracę między kuratorami a pracownikami socjalnymi.

– Chodzi o to, żeby ofiara przemocy w rodzinie uzyskała odpowiednią pomoc np. finansową – tłumaczy prokurator Andrzej Augustyniak.

I w tym mają pomóc pracownicy socjalni, do których skieruje ofiarę kurator.

– Kurator nie może się skupiać tylko na sprawcy. Musi także otoczyć pomocą poszkodowanego – zaznacza Andrzej Augustyniak.

I tłumaczy, że obecne przepisy pozwalają skutecznie izolować sprawcę od ofiary. Problem w tym, że ofiara często wycofuje zeznania, bo np. jej oprawca jest jedynym żywicielem rodziny.

– Jeżeli ofiara będzie zabezpieczona finansowo, to jest szansa, że nie wycofa się i będziemy mogli skutecznie zapobiec dalszym aktom przemocy, np. zamykając sprawcę w więzieniu – tłumaczy Andrzej Augustyniak.

16 tys. spraw w 2010 roku dotyczyło znęcania się nad osobami najbliższymi