Ich zdaniem polityka stała się zawodem zamkniętym dla aktywnych społecznie obywateli.

W uchwale można przeczytać, że ukształtowany system partyjny skutecznie wyeliminował możliwość wpływu na rządy w państwie dla rzeszy osób niezwiązanych z kastą politycznych „celebrytów”, monopolizującą życie polityczne ostatniego dwudziestolecia.

Adwokaci zaproponowali więc zmianę ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu poprzez wprowadzenie okręgów jednomandatowych i ograniczenie do 500 liczby podpisów osób popierających kandydata.

Dzięki temu osoby wyróżniające się pozytywnie w lokalnych społecznościach będą miały możliwość wziąć czynny udział w wyborach.

Adwokaci zadeklarowali, że przygotują projekt odpowiednich zmian ustawodawczych, a postulaty upowszechnią w całym prawniczym środowisku i poza nim.