Katowiccy adwokaci podjęli uchwałę, w której wskazują na konieczność objęcia deregulacją grupy zawodowych praktyków.
Ich zdaniem polityka stała się zawodem zamkniętym dla aktywnych społecznie obywateli.
W uchwale można przeczytać, że ukształtowany system partyjny skutecznie wyeliminował możliwość wpływu na rządy w państwie dla rzeszy osób niezwiązanych z kastą politycznych „celebrytów”, monopolizującą życie polityczne ostatniego dwudziestolecia.
Adwokaci zaproponowali więc zmianę ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu poprzez wprowadzenie okręgów jednomandatowych i ograniczenie do 500 liczby podpisów osób popierających kandydata.
Dzięki temu osoby wyróżniające się pozytywnie w lokalnych społecznościach będą miały możliwość wziąć czynny udział w wyborach.
Adwokaci zadeklarowali, że przygotują projekt odpowiednich zmian ustawodawczych, a postulaty upowszechnią w całym prawniczym środowisku i poza nim.