Podane w wyroku błędne personalia można poprawić, jeżeli pomyłka miała charakter czysto pisarski.
Podane w wyroku błędne personalia można poprawić, jeżeli pomyłka miała charakter czysto pisarski.
Jeżeli jednak jest to błąd co do tożsamości, trzeba uruchomić procedurę odwoławczą – uchwalił Sąd Najwyższy.