Poprawienie przez sędziego oczywistego błędu pisarskiego w aktach sprawy bez należytego sprostowania nie zasługuje na surową karę dyscyplinarną.
Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli Karolina S. stanęła przed sądem dyscyplinarnym za naruszenie godności urzędu. Zarzucono jej, że podmieniła w aktach sprawy karty z wyrokiem, który zawierał oczywisty błąd pisarski, polegający na niewłaściwym wpisaniu nazwy miesiąca. Zgodnie z procedurą w takiej sytuacji powinna podjąć postanowienie o sporządzeniu sprostowania, a następnie doręczyć je stronom.

Znikoma szkodliwość