Przedstawiciele organizacji pożytku publicznego (OPP) ustalą z władzami mediów publicznych zasady emisji darmowych spotów o przekazywaniu 1 proc. – to efekt spotkania tych środowisk z władzami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Rozporządzenie KRRiT w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem o działalności pożytku publicznego (Dz.U. z 2011 r. nr 109, poz. 638) obowiązuje od lipca ubiegłego roku.
Reguluje czas oraz godziny emisji spotów promocyjnych, które mają być nadawane w radiowej oraz telewizyjnej „Jedynce” od 1 stycznia do 30 kwietnia.
To okres, w którym obywatele rozliczają się w fiskusem i w rocznym PIT mogą przekazywać 1 proc. podatku na rzecz podmiotów mających status organizacji pożytku publicznego.
– Rola KRRiT polegała na wydaniu rozporządzenia, teraz przedstawiciele trzeciego sektora reprezentowani przez Radę Działalności Pożytku Publicznego muszą wypracować porozumienie z nadawcami, w którym określą szczegóły emisji spotów. My odgrywamy tylko rolę przyspieszacza porozumienia – mówi Jarosław Firlej z KRRiT.
– Nadawca ma obowiązek kształtowania programu i jest za niego odpowiedzialny, stąd też audycje muszą podlegać określonym kryteriom, np. jakościowym – podkreśla Firlej.
Po spotkaniu w KRRiT władze TVP i Polskiego Radia zobowiązały się przekazać w ciągu kilkunastu dni projekt porozumienia do konsultacji Radzie Działalności Pożytku Publicznego.