Jednym z najważniejszych zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2011 r. były działania związane z wprowadzaniem naziemnej telewizji cyfrowej.
Zgodnie bowiem z planami 31 lipca 2013 r. nastąpi ostateczne zaprzestanie emisji analogowej sygnału programów telewizyjnych.
Ponadto KRRiT uczestniczyła w pracach nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji w związku z koniecznością wdrożenia dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych – wynika ze sprawozdania KRRiT z jej działalności za rok ubiegły.