Partnerstwo Otwartych Rządów (OGP) jest szansą dla państw na podwyższenie standardów życia publicznego. Być może jeszcze przed 15 kwietnia Polska może przystąpić do Partnerstwa Otwartych Rządów – informuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Jak powiedział rzecznik MAiC Artur Koziołek, Polska rozpoczęła formalny proces przystąpienia do inicjatywy.
Partnerstwo Otwartych Rządów (Open Government Partnership – OGP) to porozumienie zawarte 20 września 2011 r. przez 8 krajów. Obecnie uczestniczy w nim już kilkadziesiąt państw z całego świata.
Celem OGP jest działanie na rzecz przejrzystości, zwiększania udziału obywateli w rządzeniu czy otwartości systemów informatycznych. W ramach partnerstwa państwa zobowiązują się do podjęcia konkretnych rozwiązań służących podwyższeniu standardów życia publicznego.
– Przyjęcie porozumienia zobowiązałoby organy administracji do konsultowania decyzji z obywatelami, a nie tylko informowania ich o podjętych działaniach – mówi Szymon Osowski, prezes Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.
Żeby przystąpić do partnerstwa, państwa muszą spełnić kryteria dotyczące transparentności finansów publicznych, dostępu do informacji, jawności dochodów urzędników czy zaangażowania obywatelskiego. Za spełnienie tych warunków otrzymują punkty – maksymalnie 16. Uzyskanie 12 punktów umożliwia wzięcie udziału w dalszych etapach. Polsce przyznano 15 punktów.
Kolejnym krokiem, jaki musimy podjąć, jest wysłanie do założycieli inicjatywy, Stanów Zjednoczonych i Brazylii, listu intencyjnego. Następnie powinniśmy opracować plan poprzedzony konsultacjami społecznymi.