Taką rekomendację Komitet wydał biorąc pod uwagę m.in. "kwestię obciążenia budżetu państwa kosztami wymiany dowodów osobistych" - wynika z informacji resortu administracji i cyfryzacji przesłanej PAP.

Wcześniej informowano, że całkowita wartość projektu "pl.ID - polska ID karta", który zakłada m.in. wprowadzenie elektronicznych dowodów osobistych, oszacowano na 370 mln zł brutto (85 proc. to środki pochodzące z UE z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego). Do tej kwoty należy doliczyć koszt wyprodukowania blankietów - jeden ma kosztować 58 zł.

Projekty związane z elektronicznymi dowodami osobistymi mają być realizowane w części, w ramach programu pl.ID. "Ich realizacja do końca 2014 r. pozwoli na stworzenie kompleksowych warunków dla wdrożenia nowego dowodu osobistego" - poinformował Koziołek.

KRMC zarekomendował m.in. przesunięcie terminu wdrożenia elektronicznych dowodów osobistych do czasu przeprowadzenia odpowiednich testów i wprowadzenia niezbędnych zmian w ustawie o dowodach osobistych. Chodzi o to, żeby nowe przepisy krajowe były zgodne ze znowelizowaną dyrektywą unijną dotyczącą "wspólnotowych ram prawnych dla podpisów elektronicznych".

Jak poinformował Koziołek, obecny projekt nie przewidywał możliwości sfinansowania (zamówienia i druku blankietów nowych dowodów) ze środków unijnych. "Zakładane korzyści z wprowadzenia elektronicznego dowodu osobistego będą możliwe do osiągnięcia w przypadku, gdy będzie osiągnięta pełna integracja rejestrów państwowych" - podkreślono w komunikacie MAC.

Rekomendacje Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji odnoszą się także do Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

"Realizacja funkcjonalności Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinna nastąpić w formie osobnej, dodatkowej karty wydawanej przez NFZ. Niezależnie od tego nowy dowód osobisty powinien zawierać przestrzeń na umieszczenie w przyszłości komponentu obsługującego funkcjonalność KUZ" - poinformował MAC.

Wcześniej w środę poinformowano, że do dymisji podał się, odpowiadający za e-administrację, podsekretarz stanu w MAC Piotr Kołodziejczyk. Powodem dymisji - według rzecznika MAC - "była różnica w koncepcji związanej z projektem pl.ID". Do dymisji podali się również dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Zbigniew Olejniczak i jego zastępca Mariusz Grajek.

Elektroniczne dowody osobiste mają ułatwiać załatwianie spraw urzędowych przez internet. Nowy dowód osobisty - wzbogacony o chip - ma umożliwić składanie podpisu elektronicznego, pozwalającego na dokonywanie czynności prawnych w urzędach administracji publicznej; ma być również wykorzystywany przy dostępie do rejestrów publicznych, np. rejestru usług medycznych, prowadzonego przez NFZ.

Media donosiły nieoficjalnie, że rząd zamierza jednak zawiesić wprowadzenie nowych dowodów nawet na kilka lat z powodu wysokich kosztów i problemów z funkcjonalnością nowego systemu.

Termin składania ofert w przetargu na dostawę niespersonalizowanych blankietów dowodów osobistych wyposażonych w mikroprocesor był już kilkakrotnie przekładany. Ostatnio termin ten przesunięto z 17 stycznia na 17 kwietnia. Według nieoficjalnych informacji przedstawicieli branży przesunięcie terminu składania ofert o trzy miesiące - to wstęp do unieważnienia postępowania.

W czerwcu 2011 r. Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o nowych dowodach osobistych, według której dokumenty wyposażone m.in. w chip mają być stopniowo wprowadzane od lipca 2013 r. Rok wcześniej Sejm uchwalił ustawę, która miała wejść w życie 1 lipca 2011 r.