Na terenie lotniska pasażerowie nie będą mogli zostawiać bagażu bez opieki. Nie będą mogli też śmiecić czy pić alkoholu i palić papierosów (z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych) – wynika z projektu rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku.
Zgodnie z projektowanymi regulacjami na lotniskach zakazane będzie fotografowanie czynności związanych z akcjami ratunkowymi czy poszukiwaniem ładunków wybuchowych. Nie będzie też można robić zdjęć miejscom, w których odbywa się kontrola pasażerów i ich bagażu.
– Przepisy prawa lotniczego wymagają, by dyrektor lotniska wydał zarządzenie określające zasady dotyczące bezpieczeństwa. Takie zakazy są więc już w zarządzeniach, dlatego niewiele się zmieni poza tym, że zasady te będą uregulowane w akcie wyższego rzędu – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy lotniska Chopina w Warszawie.
Ustawa – Prawo lotnicze wymaga, by minister transportu wydał rozporządzenie, w którym zostaną określone zasady bezpieczeństwa na lotniskach. Zgodnie z art. 210 ust. 1 pkt 5a tej ustawy za łamanie zakazów określonych w rozporządzeniu grozi grzywna (do 5 tys. zł).
Projekt rozporządzenia nie jest jednak kopią istniejących zarządzeń. Przykładowo, na warszawskim lotnisku Chopina nie wolno też żebrać, załatwiać się w miejscu publicznym czy przebywać w stanie nietrzeźwości.
Projekt rozporządzenia aż tak szczegółowych zakazów nie zawiera. Dodaje jednak inne. Bez zgody zarządcy portu lotniczego nie będzie można prowadzić na jego terenie działalności artystycznej czy politycznej. Na lotniskach nie będzie też można przebywać w nocy. Wyjątek będzie ustanowiony dla osób czekających na przylot lub odlot.
Bez zmian pozostanie zakaz wprowadzania psów na teren lotniska czy uchylania się od kontroli. W dalszym ciągu pasażerowie, którzy zauważą pozostawiony bez opieki bagaż, mają też o tym informować Straż Graniczną czy ochronę lotniska.

Etap legislacyjny
Projekt