Przesunięcie początku weekendowych ograniczeń w ruchu ciężarówek jest zdaniem przedsiębiorców dobrym rozwiązaniem, ale niewystarczającym. Bez zmian pozostaną bowiem godziny, w których najcięższe ciężarówki nie mogą się poruszać po drogach.
Weekendowe ograniczenia w ruchu dużych ciężarówek zaczną się nieco później niż obecnie. Pojazdy, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton, będą musiały zjechać z dróg o godzinie 18 w ostatni piątek czerwca, a nie w pierwszy piątek wypadający po 18 czerwca. W ten sposób firmy transportowe zyskują jeden weekend jazdy bez ograniczeń czasowych.
Takie przesunięcie początku wakacyjno-weekendowych ograniczeń na drogach dla ciężarówek przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, który przygotowało Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Zakazy dla ciężarówek mają pomóc osobom jadącym na wakacje w sprawnym i bezpiecznym przejeździe.
I tak w wakacyjny piątek pojazdy o masie ponad 12 ton wyruszą na drogi dopiero po godzinie 22, gdy zmaleje ruch aut osobowych. W przypadku dużych ciężarówek ograniczenia dla nich to nie tylko piątkowe wieczory w okresie wakacji. W soboty nie mogą się one poruszać od 8 rano do godziny 14. Natomiast w niedziele ograniczenia obowiązują cały dzień – od 8 rano do 22. Tak jest aż do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem roku szkolnego.
– Zasadnym by było skrócenie okresu obowiązywania zakazu w niedziele – uważa Wiesław Starostka, dyrektor generalny Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Wskazuje, że właściwe by było przesunięcie rozpoczęcia zakazu w niedziele z godziny 8 na godzinę 12 lub późniejszą. Tłumaczy, że duże natężenia ruchu w czasie letnich weekendów, gdy są tzw. powroty niedzielne, zwykle występują dopiero w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Etap legislacyjny
Projekt