To orzeczenie może z jednej strony uprościć działalność organizacji społecznych, a z drugiej umożliwić funkcjonowanie platform internetowych pozwalających na finansowanie różnorodnych projektów.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza uznał, że przelewy elektroniczne na konto nie podlegają przepisom ustawy o zbiórkach publicznych. Ta bowiem w art. 1 mówi, że pozwolenia wymaga publiczne zbieranie datków „w gotówce lub w naturze”.
– Nie można przyjąć, iż obrót bezgotówkowy (przelewy elektroniczne i system PayPal) jest zbieraniem ofiar w gotówce i naturze w rozumieniu cytowanej ustawy. Kłóci się to bowiem z intuicyjnym znaczeniem słowa „gotówka”, jak również stoi w sprzeczności ze znaczeniem słownikowym – zauważył sąd.