– Wyrok dotyczy konkretnego przetargu, ale rozciąga się też na wszystkie inne. Skoro nie było podstaw do wykluczenia nas z tego postępowania, to bezpodstawnie trafiliśmy też na czarną listę – mówi Rafał Kukliński, radca prawny Solid Security.

Problem w tym, że w zasadzie nie ma żadnej drogi odwoławczej od wpisu na listę. Nie jest to bowiem decyzja administracyjna, tylko czynność materialno-techniczna.

– Zastanawiamy się jednak na skierowaniem skargi do prezesa Rady Ministrów, aby w trybie nadzoru doprowadził do zgodności z prawem, bo wpis na listę bez wątpienia kłóci się z korzystnym dla nas orzeczeniem – wyjaśnia Kukliński.

Firma trafiła na czarną listę z powodu sporu z wcześniejszym zleceniodawcą – Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Paradoksalnie to ona skierowała pozew, ponieważ ŚUM obciął jej część wynagrodzenia z tytuły kary umownej. Wymierzył ją za to, że podczas chronienia budynków przez Solid ktoś ukradł projektory używane do prezentacji. Spółka wygrała sprawę przed sądem, który uwzględnił jej pozew i nakazał wypłacenie spornego wynagrodzenia. Pomniejszył je jedynie o 10 tys. zł, czyli wartość projektorów.

Właśnie to pomniejszenie stało się podstawą późniejszych kłopotów firmy. Urząd Zamówień Publicznych uznał bowiem, że wyrok potwierdził wyrządzenie szkody poprzez nienależyte wykonanie zamówienia publicznego, i na tej podstawie wpisał Solid na czarną listę.

Spółka, nie mogąc podważyć wprost tej decyzji, kwestionowała w odwołaniach do Krajowej Izby Odwoławczej podstawy do wykluczania jej z kolejnych przetargów. Przegrała wszystkie sprawy przed KIO.

Właśnie jeden z tych wyroków został zaskarżony do SO w Olsztynie, który uchylił orzeczenie KIO. Na rozpoznanie czeka jeszcze jedna skarga w sprawie innego, chociaż dotyczącego tych samych kwestii wyroku.

Jeśli kolejne urzędy będą wykluczać spółkę ze swoich przetargów, ta będzie mogła znów odwołać się do KIO. Tym razem mając jednak w ręku poważny atut – wyrok na swoją korzyść wyższej instancji.

ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 8 marca 2012 r., sygn. akt IX Ca 23/12