Mimo decyzji sądu, nic się nie zmieniło. Większość zakładów stosuje się do tzw. wytycznych Polskiej Izby Ubezpieczeń i Komisji Nadzoru Finansowego.

"Wytyczne PIU i KNF nie w pełni oddają to, co chciał w uchwale wyjaśnić Sąd Najwyższy" - ocenia mec. Dariusz Rozpara z Barczak Rozpara Kancelaria Radców Prawnych.