Większość ubezpieczycieli przewiduje wewnętrzną procedurę odwołania od decyzji. Dla poszkodowanego często wiąże się to z koniecznością długiego oczekiwania na końcowe stanowisko, a to nie zawsze przerywa bieg przedawnienia.
Poszkodowany w wypadku samochodowym ma trzy lata na wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym wobec zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca miał wykupioną polisę. Zgodnie z art. 4421 par. 1 kodeksu cywilnego termin biegnie od dnia, w którym dowiedział się on o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Która decyzja