Darowizna ma wpływ na rozliczenia między osobami dziedziczącymi po jego śmierci. Obdarowany może być zmuszony do wyłożenia pieniędzy na wyrównanie długu spadkowego, którym jest zachowek dla innego spadkobiercy.

Czy obdarowani odpowiadają solidarnie za zachowki

Pod koniec życia spadkodawca rozdawał swój majątek, robiąc darowizny. Pozostawił zadłużoną schedę spadkową, którą zapisał w żonie. Ta spłaciła długi, ale nie chce regulować zachowków. Czy obdarowani odpowiadają solidarnie za zachowki wobec spadkobierców ustawowych ?

Czy obdarowany otrzyma niższy zachowek

Czytelnik otrzymał darowiznę od spadkodawcy. Po jego śmierci dowiedział się, że nie dziedziczy z mocy ustawy, ponieważ zmarły pozostawił testament, w którym go pominął. Wystąpił o zachowek i wówczas spadkobiercy testamentowi poinformowali go, że na poczet należnego mu zachowku zostanie zaliczona ta darowizna. Czy mają rację?

Czy płaci obdarowana osoba, która nie dziedziczy

Sąsiad na moją rzecz zrobił dużą darowiznę, ponieważ opiekuję się nim i pomagam w chorobie. Nie będę po nim dziedziczył, bo jestem osobą obcą. Sąsiad nie zrobi też na moją rzecz testamentu. Jednak jego spadkobiercy straszą mnie, że odbiorą mi przynajmniej część podarowanej kwoty. Czy mogą oni żądać ode mnie zachowku?

Czy obdarowani zapłacą, gdy nie będzie majątku spadkowego

Spadkodawca postanowił jeszcze za życia rozporządzić swoim majątkiem i podarował go kilku osobom, które nie są jego spadkobiercami ustawowymi. Należy przypuszczać, że w chwili jego śmierci wartość aktywów spadkowych będzie równa zeru. Czy spadkobiercy ustawowi, którzy nie otrzymali darowizny i nic nie odziedziczą, będą mogli żądać wypłaty zachowku?

Czy obdarowany powinien dopłacić do zachowku

Czytelnik nie może uzyskać zachowku od spadkobiercy testamentowego, który po uregulowanie tego długu spadkowego odsyła go do osób obdarowanych jeszcze przez spadkodawcę. Tłumaczy przy tym, że dokonanie darowizn spowodowało uszczuplenie schedy spadkowej, on sam odpowiada za długi spadkowe bez ograniczenia, a jego położenie materialne nie pozwala na zaspokojenie roszczenia. Czy w tej sytuacji obdarowany powinien wyłożyć pieniądze potrzebne do uregulowania tych zadłużeń?

Czy wnuk odpowiada za darowiznę dla matki

Matka dziecka otrzymała darowiznę od swojego ojca. Zmarła jednak przed darczyńcą, który powołał do spadku inną osobę niż wnuka. Za życia jednak łożył na wykształcenie i wychowanie wnuka. Wnuk chce wystąpić do tego spadkobiercy o zachowek. Czy na poczet zachowku zalicza się darowiznę, jaką otrzymała jego matka?

Czy żona odpowiada z tytułu darowizny przed ślubem

Mąż prawie cały nasz majątek przekazał synowi z pierwszego małżeństwa. Oprócz tego zrobił jeszcze kilka drobnych darowizn. Które z nich mają wpływ na wartość spadku, gdy oblicza się ją na potrzeby ustalenia zachowku? Czy darowizna, którą żona otrzyma przed ślubem, też jest doliczana?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak obdarowany odpowiada za długi darczyńcy po jego śmierci.