Jeśli długi spadkodawcy przewyższają wartość odziedziczonych rzeczy, a mimo to spadkobierca zdecyduje się przyjąć spadek, musi spłacić należności ze swojego majątku. Czasem korzystniejsze jest odrzucenie spadku
Odziedziczenie spadku nie zawsze oznacza, że spadkobierca powiększy swój majątek. Oprócz nieruchomości, samochodu, biżuterii i gotówki, czyli aktywów, przechodzą na niego także pasywa, czyli długi spadkowe. Skutecznie może obronić się przed spłacaniem ich, odrzucając spadek w całości. Nie może przyjąć tylko części spadku (np. wyłącznie aktywów), a reszty (czyli zobowiązań) odrzucić.
Gdy spadkobierca decyduje się zatrzymać schedę i spłacić długi zmarłego, powinien przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi). Będzie to dla niego bardziej korzystne niż przyjęcie go wprost (czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi). Takie uprawnienia przysługują osobie dziedziczącej z mocy ustawy i powołanej do dziedziczenia w testamencie.
Odpowiedzialność za długi spadkowe ponosi także zapisobiorca windykacyjny. Dlatego ma on prawo odrzucić zapis windykacyjny lub zadecydować o tym, w jaki sposób go przyjmie: wprost czy z dobrodziejstwem inwentarza.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zmniejszyć odpowiedzialność za odziedziczone długi. W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
Jakie długi zawsze trzeba spłacić
Jak skutecznie zrzec się spadku
Jakie oświadczenia mają złożyć spadkobiercy
Jak można ograniczyć odpowiedzialność
Kiedy odpowiedzialność za długi jest solidarna