Resort chce zrównać wiek emerytalny sędziów kobiet i mężczyzn. Ma on wynosić 67 lat. Padły także propozycje wydłużenia możliwości bycia sędzią do 75. roku życia - mówi Waldemar Żurek, członek Krajowej Rady Sądownictwa.
Czy zrównanie sędziów co do wymagania określonego wieku z systemem powszechnie obowiązującym ma uzasadnienie
Każde państwo zawiera w swoim systemie ustawodawczym system zasadniczy oraz wyjątki, które są uzasadnione specyfiką pracy danych podmiotów. Wojsko, policja czy inne określone zawody z reguły mają krótszy wiek uprawniający do przechodzenia na emeryturę czy w stan spoczynku.
Argumenty zwolenników i przeciwników
Oczywiście zwolennicy zrównania wieku uprawniającego do stanu spoczynku kobiet i mężczyzn nie mogą używać w tej debacie argumentów o krótszych okresach składkowych i pokrzywdzeniu kobiet sędziów względem mężczyzn.
Powrót ze stanu spoczynku
Ustawodawca wprowadził moim zdaniem korzystny zapis pozwalający na powrót ze stanu spoczynku, jeśli stan zdrowia ulegnie poprawie pozwalającej na wykonywanie pracy.
Psycholog jest sędziom potrzebny
Niestety w środowisku panuje powszechne przekonanie, że o takich sprawach, jak terapia psychologiczna czy czasem zwykła porada psychiatryczna, po prostu się nie mówi.
Szkolenia dla sędziów
Podobnie jest ze szkoleniami już dla sędziów. Obecnie zawsze musi być szkolenie merytoryczne z danej dziedziny prawa. Pojawiają się sporadycznie szkolenia psychologiczne, dotyczące radzenia sobie ze stresem, dotyczące zarządzania, ale nadal organizuje je tylko szkoła.
Sędziowie do końca swych dni
Nie chciałbym być sędzią, który nie może już wejść po schodach na czwarte piętro, gdzie mieści się jego wydział. Ale wiem, że są tacy, co chcą pracować do końca. To choroba zawodowa, którą z czasem nabywamy. Niestety bardzo niebezpieczna.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Sędziemu też przyda się wizyta u psychologa
Waldemar Żurek, członek Krajowej Rady Sądownictwa