Debatę „Co po ACTA? Jakie społeczeństwo? Jakie prawo? Jakie modele dostępu do zasobów kultury, edukacji i nauki?” organizuje 5 marca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Będzie to kontynuacja dyskusji z 6 lutego. W debacie mają wziąć udział eksperci, naukowcy, przedstawiciele organizacji społecznych, a także przedstawiciele rządu.
Głos ma zabrać m.in. Anthony D. Williams, współautor książek „Wikinomia” i „Macrowikinomia”.
Organizatorzy przewidzieli także przeznaczenie pewnej puli miejsc dla obywateli.
Podczas dyskusji zaplanowano kilka warsztatów: pt. „Jaka umowa między twórcami, pośrednikami i odbiorcami?” „Otwarty dostęp i biznes w sieci”.
22 kraje unijne, w tym Polska, podpisały ACTA 26 stycznia w Tokio. O wstrzymaniu ratyfikacji ACTA zdecydowały rządy Polski, Czech, Łotwy i Słowenii.