Ile lat musi upłynąć pomiędzy kolejnymi pochówkami zmarłych do tego samego grobu?
Marianna K. chciała pochować swoją zmarłą mamę w grobie, w którym złożono zwłoki jej ojca 10 lat temu. Nie uzyskała jednak zgody na pochówek matki w tym samym grobie z uwagi na brak upływu wymaganego czasu pomiędzy kolejnymi pochówkami, bowiem nie był to grób rodzinny, przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien lub urn.
Grób może zostać użyty do ponownego pochówku po 20 latach, chyba że po upływie tego okresu jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw ponownemu jego użyciu, uiszczając przy tym opłatę przewidzianą za pochowanie zwłok.
Zastrzeżenie to wywiera skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione.
Dozwolone są także umowy przedłużające termin, przed upływem którego nie wolno użyć grobu do ponownego pochowania.
Nie można używać do ponownego pochówku grobów murowanych, przewidzianych dla zwłok więcej niż jednej osoby, a także grobów przeznaczonych do chowania urn z prochami.
Zabronione jest również użycie do ponownego pochowania grobów mających wartość historyczną lub artystyczną.

Podstawa prawna
Ustawa z 31 stycznia 1999 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 ze zm.).