Rozstrzygnięcia rady gminy może zaskarżyć tylko ta osoba, której interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone. Co ważne, nie można skarżyć uchwały, która może spowodować zagrożenie w przyszłości.

Czy wezwanie rady do zmiany jest konieczne

Zamierzam skierować do sądu administracyjnego skargę na uchwałę zatwierdzającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Czy przed jej wniesieniem powinienem podjąć jakieś czynności?

Czy można wnieść skargę bez odpowiedzi

Miesiąc temu wezwałem radę gminy do zaprzestania naruszenia prawa. Do dzisiaj nie dostałem odpowiedzi. Czy bez niej będę uprawniony do jej wniesienia?

Czy pismo składane do sądu trzeba opłacić

Rada gminy nie uwzględniła mojego wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Skieruję więc sprawę do sądu administracyjnego. Czy takie pismo podlega opłacie?

Czy dostanę odszkodowanie za skutki

Sąd nie uwzględnił mojej skargi na naruszenie prawa związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego przez gminę. Czy w takiej sytuacji mogę jeszcze kwestionować skutki wynikające z jego zmiany?

Czy skargę może wnieść grupa mieszkańców

Gmina uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przyjęte w nim rozwiązania nie odpowiadają kilkunastu osobom. Czy mogą one wspólnie zakwestionować takie rozstrzygnięcie radnych?

Czy brak interesu przesądza o odrzuceniu skargi

Rada gminy zgodziła się na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę supermarketu. Ta decyzja nie podoba się niektórym mieszkańcom. Czy każdy z nich może skarżyć decyzję rady?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak kwestionować uchwały gmin zawarte w aktach prawa miejscowego
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania