Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością daje właścicielom iluzję ochrony ich majątków, ale to spółka jawna jest tańsza w prowadzeniu.
Spółka jawna jest jednym z najstarszych wynalazków prawnych, przeznaczonych do wspólnego działania kilku osób darzących się zaufaniem.
To ona najlepiej nadaje się do prowadzenia przedsiębiorstwa w niewielkiej skali, przy umiarkowanym ryzyku i na dłuższą metę, czyli do robienia rzetelnych interesów produkcyjnych, handlowych lub usługowych na lokalnym rynku.