Spółka z o.o. odpowiada samodzielnie za swoje zobowiązania całym majątkiem. Wniesione przez wspólników wkłady pełnią natomiast pewnego rodzaju funkcję gwarancyjną. Czy jeżeli wspólnicy zawyżą wartość wkładów, to poniosą za to odpowiedzialność?
Agata Okorowska, radca prawny z Kancelarii Prawnej Law-Taxes.pl we Wrocławiu
Tak. Przepisy kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) przewidują odpowiedzialność wspólnika za wady wnoszonego przez niego wkładu czy zawyżenie jego wartości. Skoro wspólnicy ograniczają swoje ryzyko tylko do wysokości wnoszonych wkładów, to powinny one być niewadliwe i mieć dla spółki realną wartość odwzorowaną w bilansie. Wnosząc aport do spółki, należy określić jego wartość.