Posiadacze rachunków czy lokat, którzy stracili pieniądze na skutek oszustwa, powinni spać spokojnie – bank musi zwrócić im utraconą kwotę. Niestety instytucje często starają się uniknąć tej odpowiedzialności.
W mediach pojawiają się niekiedy informacje o przypadkach wyłudzania powierzonych bankom pieniędzy przez osoby podające się w placówkach za klientów – właścicieli rachunków lub lokat. Są to sytuacje znane również z praktyki adwokackiej. Chodzi tu najczęściej o osobiste pojawienie się oszusta w placówce banku w celu złożenia dyspozycji przelania pieniędzy na specjalnie w tym celu przygotowany rachunek w innym banku, najczęściej przy wykorzystaniu podrobionego dokumentu tożsamości oraz sfałszowania podpisu klienta. W takich przypadkach odpowiedzialność co do zasady ponoszą banki.

Podstawy prawne