Do najbliższego wtorku, 31 stycznia właściciele sklepów spożywczych i restauratorzy oferujący napoje alkoholowe muszą złożyć oświadczenia o wartości sprzedaży trunków w 2011 roku i wnieść pierwszą z trzech rat tzw. kapslowego (kolejne – do 31 maja i do 30 września). Jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, którą należy wpłacić na rachunek gminy.
– Wpływy z tzw. korkowego stanowią niebagatelny dochód dla gmin, a przeznaczane są na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wyjaśnia Mariusz Nawrot z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.
Warto pamiętać, że przy wpłacie gotówkowej dokonywanej na rachunek gminy lub za pośrednictwem poczty za dzień zapłaty jest uważany dzień dokonania wpłaty w banku, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub na poczcie. Za tę datę nie może być zaś uznana data wpłynięcia przekazywanej kwoty na rachunek gminy (tak: decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 10 sierpnia 2007 r., znak SKO 4221/15/2007, LexPolonica nr 2129712).