Rodziny w trudnej sytuacji materialnej będą mogły liczyć na niższe rachunki za prąd – przewiduje projekt nowej ustawy – Prawo energetyczne, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki.
Zgodne z nim odbiorcy energii, któremu przyznano zasiłek stały lub okresowy, ma przysługiwać prawo do pomniejszenia należności za energię elektryczną o ryczałt stanowiący 20 – 30 proc. iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej i średniej ceny prądu. Podstawą do wyliczenia ryczałtu będzie ustawowy próg średniego zużycia energii. Dla osoby, która mieszka sama, ma być to 900 kWh rocznie, dla gospodarstw, w których mieszka do czterech osób – 1250 kWh, a 1500 kWh rocznie dla tych, gdzie jest więcej niż czterech mieszkańców. Odpowiedni próg zużycia prądu zostanie pomnożony przez średnią cenę, a rachunek za prąd zostanie pomniejszony nawet o 30 proc. z tej kwoty.
– Przedsiębiorstwa energetyczne wypłacające ryczałt będą uprawnione do uzyskania z budżetu państwa rekompensaty w postaci dotacji przedmiotowej – mówi Marcin Cetnarowicz z kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy.
Projekt przewiduje wprowadzenie systemu inteligentnych liczników. Chodzi o takie rozwiązanie, które pozwoli m.in. na to, by dane o zużyciu energii trafiały do dystrybutorów energii elektrycznej za pośrednictwem technologii informatycznych. W ten sposób inkasent nie będzie już musiał chodzić po domach i spisywać stanu liczników. Wątpliwości może budzić to, że taka technologia umożliwi ustalenie, kto i kiedy zużywa więcej prądu, a kiedy mniej. Tym samym dystrybutorzy dowiedzą się, w jakich godzinach włączamy telewizor czy robimy herbatę – o ile korzystamy przy tym z czajnika elektrycznego.
Etap legislacyjny
Projekt