Dopiero od 1 stycznia 2013 roku ma zacząć obowiązywać nowy system egzaminowania kierowców. Sławomir Nowak, minister transportu zapowiedział, że chce w związku z tym znowelizować ustawę o kierujących pojazdami. Tym samym przepisy określające nowe zasady egzaminowania kierowców nie wejdą w życie 11 lutego 2012 roku, o ile Sejm zdąży w tak krótkim czasie uchwalić nowelę, a prezydent ją podpisze.

- Mam nadzieję, że do końca miesiąca nowelizacja trafi do prezydenta – powiedział Sławomir Nowak.

Zgodne z ustawą o kierujących pojazdami pytania na egzaminie teoretycznym miały być jednokrotnego wyboru, a nie wielokrotnego, jak to jest obecnie. Ponadto projektowane przepisy wykonawcze do ustawy określały, że pytań miało być 32. Z tego pierwsze 20 miało być ogólnych, a pozostałe 12 dotyczących danej kategorii praw jazdy.

Sławomir Nowak wyraził przekonanie, że wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego nie są przygotowane do prowadzenia egzaminów na prawa jazdy na nowych zasadach.
- Lepiej dla komfortu zdających na prawo jazdy i działania systemu, by te zmiany weszły w życie później - znaczył minister transportu.

Andrzej Szklarski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego uważa, że większość ośrodków była jednak przygotowana do zmian. Zaznacza, że w tym momencie dla WORD-ów decyzja ministra nie ma większego znaczenia.

- Wielu ludziom jest ona jednak na rękę. Na egzaminy na prawo jazdy ustawiły się bowiem długie kolejki tych, którzy chcą zdążyć zdać egzamin na obecnie obowiązujących zasadach- mówi Andrzej Szklarski. Dodaje, że w ten sposób wiele osób może na spokojnie podchodzić do sprawdzianu.

Przepisy będą dokładniejsze?

Ministerstwo również zapewnia, że troszczy się o kandydatów na kierowców. Chce, aby zdający mieli więcej czasu na dostosowanie się do nowych warunków.

W tym momencie resort ma też więcej czasu na przygotowanie projektu rozporządzenia dotyczącego egzaminowania kierowców, który w części dotyczącej praktycznych egzaminów na prawo jazdy na motocykl został skrytykowany przez egzaminatorów. Chodzi m.in. o przepis, który nakazuje na egzaminie praktycznym omijanie przeszkody na motocyklu przy prędkości 50 km/godz. z tym, że wymóg ten wynika z unijnych przepisów.

Mikołaj Karpiński, rzecznik Ministerstwa Transportu zapewnia jednak, że prace nad rozporządzeniem po uwzględnianiu uwag są już na ukończeniu i na pewno ten element nie był powodem decyzji ministra o przesunięciu terminów nowych egzaminów.

Według nieoficjalnych informacji opóźnienia wynikają z faktu, iż Instytut Transportu Samochodowego, któremu zlecono opracowanie pytań chciał mieć wyłączność na wydawanie publikacji książkowych i płytowych z pytaniami egzaminacyjnymi. Tymczasem dziś wiele wydawnictw zarabia na sprzedaży takich publikacji. ITS poniósł jednak koszty związane z opracowaniem bazy pytań i najwidoczniej chciał je sobie zrekompensować.

Przyczyn opóźnień może być jednak więcej. WORD-y także nie były jednomyślne co do tego jak ostatecznie powinien wglądać egzamin.

Ministerstwo przy okazji wydłużenia vacatio legis przepisów dotyczących egzaminów chce też naprawić lukę, jaką do ustawy wprowadzili posłowie. Chodzi o poprawienie ustawy tak, aby egzaminy na motocykle były przeprowadzane po 11 lutym 2012 roku. Z uwagi na błąd legislacyjny możliwość uzyskania kategorii A była zawieszona.