Sejm uchwalił nowelizację ustawy o kierujących pojazdami i przesunął wejście w życie całej ustawy na 19 stycznia 2013 roku. To oznacza, że 11 lutego 2012 roku nie ruszą nie tylko nowe egzaminy na prawo jazdy. Również wszystkie zasady uzyskiwania uprawnień czy też szkolenia kierowców pozostaną bez zmian. Projekt przedłużenia vacatio legis o kolejne niemal 12 miesięcy oficjalnie jest inicjatywą poselską, a nie rządową. By zdążyć ze zmianą przed 11 lutego, ominięto trwające kilka tygodni konsultacje międzyresortowe i społeczne. Parlament śpieszy się ze zmianami i prace nad nimi są już uwzględnione w porządku przyszłotygodniowego posiedzenia Senatu.

Ministerstwo nawaliło?

Oficjalnym powodem zmian jest to, że wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego nie są przygotowane do nowych zasad egzaminowania, które zakładają nową formułę testów z pytaniami jednokrotnego wyboru. Sławomir Nowak, minister transportu, zapowiadał w zeszłym tygodniu, że przesunięte będzie wejście w życie właśnie przepisów o egzaminach, a nie całej ustawy. Tłumaczył, że takie rozwiązanie jest lepsze dla komfortu zdających na prawo jazdy. Dlaczego więc postanowiono przesunąć wejście w życie całego aktu?

Mikołaj Karpiński, rzecznik prasowy Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej tłumaczy, że dzięki temu wszystkie nowe rozwiązania zaczną obowiązywać w tym samym terminie.

– Powodem nowelizacji nie jest brak gotowości WORD-ów do funkcjonowania na nowych zasadach. To Ministerstwo Transportu nie wyrobiło się z przygotowaniem bardzo wielu rozporządzeń do ustawy o kierujących pojazdami – mówi z kolei Janusz Piechociński (PSL), wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury. Dodaje, że jeszcze w trakcie prac parlamentarnych poprzedniej kadencji w komisji infrastruktury zwracano uwagę, że będzie ciężko przygotować się do tak wielu zmian. Jego zdaniem posłowie zdają sobie sprawę z sytuacji i nikt nie będzie opóźniał prac nad tymi zmianami.

Z zarzutami przeciwko WORD-om nie zgadza się także Andrzej Szklarski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków.

– Większość WORD-ów przygotowała się do nowych egzaminów – zapewnia. Dodaje, że przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów nie ma w tej chwili dla ośrodków większego znaczenia.